logo-scm-kielce.svg
801 407 777

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu http://przychodnia.artmedik24.pl (Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Szpital Kielecki św. Aleksandra w Kielcach z siedzibą przy ul. ul. Kościuszki 25, 25-316 Kielce (Administrator).
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych:
za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
lub listownie NAZWA PODMIOTU, nazwa ulicy, kod pocztowy i miejscowość.
4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawarcia umowy i jej wykonania, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
b) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
c) dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
d) udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem adresu e-mail i telefonu kontaktowego dostępnego na stronie http://przychodnia.artmedik24.pl   (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
e) marketingu bezpośredniego w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
6. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika w Serwisie.
7. Podanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 5 punkt a) powyżej jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na zajęcia, zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rejestracji na zajęcia, zawarcia i wykonania umowy.
8. Administrator przetwarza następujące dane osobowe w celu przesyłania informacji marketingowych w trakcie trwania umowy, w tym w szczególności przekazywania informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a. imię,
b. imię i nazwisko,
c. adres e-mail,
d. numer telefonu.
9. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 5 powyżej. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
czas niezbędny do realizacji umowy,
czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
10. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta użytkownik, ale również z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze;
11. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
12. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, użytkownikowi przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
g) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
13. W celu realizacji wskazanych w ust. 12 powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
14. Administrator zabezpiecza przetwarzane przez siebie dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
15. Niniejsza Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy tylko Serwisu http://przychodnia.artmedik24.pl . Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, aby każdy użytkownik po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującą tam polityką prywatności.
16. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej Polityce Prywatności w przypadku rozwoju technologii, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych oraz w przypadku rozwoju Serwisu.

II. POLITYKA COOKIES
1. Administrator, stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu plików cookies, które służą do zbierania informacji dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej http://przychodnia.artmedik24.pl (Serwis).
2. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies – pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i służące do korzystania ze stron Serwisu.
3. Celem wykorzystywania plików cookies przez Serwis jest:
a) dostosowanie zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu m.in. poprzez użycie do zapamiętania ,
b) dbałość o niezawodności działania Serwisu.
4. Informacje uzyskiwane dzięki plikom cookie są anonimowe. Administrator nie wykonuje żadnych czynności w celu przypisania informacji pochodzącym z plików cookie do konkretnej osoby. 
5. W trakcie odwiedzania Serwisu do urządzenia końcowego użytkownika wysyłany jest co najmniej jeden plik cookies w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika są automatycznie rejestrowane przez Serwis.
6. Administrator nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zewnętrznym.
7. Pliki cookies, przechowywane przez nie informacje oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym lub oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
8. Użytkownik może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie Serwisu.
9. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dotyczącym plików cookies, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
10. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
a) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 
b) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka 
c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
d) Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html 
e) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
11. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie, nie chcą aby pliki cookies pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

III. DZIENNIKI ZDARZEŃ
1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do Serwer, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników w szczególności są to adres IP, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
3. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisu.
4. Zawartość dzienników zdarzeń nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
5. Dane zbieramy tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zarządzania naszą stroną. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących Serwisu stanowi wyłącznie materiał pomocniczy wykorzystywany wyłącznie w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie anomalii i zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwera.

Pierwsza wizyta obejmuje opracowanie indywidualnej diety w oparciu o aktualny wywiad zdrowotny oraz najnowsze zalecenia Instytutu Żywności i Żywienia. Pomocny w tym jest nowoczesny analizator składu ciała.

To już 11. edycja akcji Gabinety z Różową Wstążką. Jest to część kampanii profilaktycznej, która rusza 15 października.

Szanowni Państwo, 27 czerwiec to Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Z tej okazji Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik, we współpracy z Galerią Korona, organizuje akcję darmowych badań profilaktycznych. Już jutro, w godz. 15.00-18.00, zapraszamy na bezpłatny pomiar cukru i ciśnienia w Galerii Korona. Znajdziecie nas na poziomie 0, koło drogerii Hebe. Zatrzymajcie się na chwilę i pomyślcie o swoim zdrowiu.

https://galeria-korona.pl/wydarzenia/swiatowy-dzien-walki-z-cukrzyca/

Szanowni Państwo !
Zbliża się czas urlopów. Przez wielu z nas, jest to najbardziej wyczekiwany okres w roku kalendarzowym. Czas odpoczynku, relaksu, naładowania akumulatorów, ale także czas dla Rodziny, Znajomych i Przyjaciół. Letnie temperatury, długie wieczory i dni, zachęcają nas do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Niestety jest też druga strona medalu. Biorąc pod uwagę statystki, sezon wakacji jest najniebezpieczniejszym okresem na drogach, ale nie tylko.
Spółka ARTMEDIK podjęła wyzwanie.

Pierwszy rok za nami
Organizacja przychodni to długotrwały i bardzo trudny proces. Tym bardziej cieszymy się z tego, że zostaliśmy docenieni na rynku.
Dziękujemy wszystkim Sympatykom i Pacjentom za zaufanie jakim nas obdarzacie każdego dnia, powierzając swoje zdrowie i życie w ręce specjalistów pracujących w naszej przychodni. Dołożymy wszelkich starań, by jakość naszych usług zawsze była na najwyższym poziomie.
Szczególne podziękowania należą się Ludziom tworzącym Świętokrzyskie Centrum Medyczne. Dzięki Wam to miejsce jest WYJĄTKOWE.

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw naszym Pacjentom, mając na uwadze ciągły rozwój i zapotrzebowanie rynku, Świętokrzyskie Centrum Medyczne uruchomiło nową poradnię - Poradnię Psychoterapii.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w Świętokrzyskim Centrum Medycznym zostały uruchomione nowe poradnie:

Liderzy Regionu to jedno z najstarszych wyróżnień gospodarczych, którym nagradzani są asy biznesu i przedsiębiorczości regionu świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie Centrum Medyczne ARTMEDIK zaprasza na
DNI OTWARTE 22.01.i 24.01.2018 pod hasłem RAK? BRAK!

Szanowni Państwo,
z ogromną dumą i radością możemy w końcu przekazać Państwu tę wiadomość.

Zajęcia dla młodych mam i nie tylko, które borykają się między innymi z problemami dysfunkcji miednicy oraz zaburzeniami uro-ginekologicznymi takimi jak : wysiłkowe nietrzymanie moczu, obniżenie narządu rodnego , dyskomfort w życiu seksualnym, rozejściu mięśnia prostego brzucha (kresy białej), bolesne miesiączki, wszelkie zespoły bólowe kręgosłupa oraz kończyn itd.

O tym, że dawny budynek SHL przy ulicy Robotniczej 1 w Kielcach zmieni swoje oblicze, kielczanie dowiedzieli się pod koniec 2015 roku. Świętokrzyskie Centrum Medyczne Artmedik, największa przychodnia w regionie, rozpoczęło działalność w kwietniu 2017 roku. Od tego momentu do dyspozycji pacjentów w przytulnie urządzonych wnętrzach dostępni są doświadczeni lekarze różnych specjalizacji, między innymi ortopedii, chirurgii, okulistyki, kardiologii, fizjoterapii, możliwe jest wykonanie badań obrazowych i laboratoryjnych. 


 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM MEDYCZNE ARTMEDIK

       801 407 777        Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      25-662 Kielce, ul. Robotnicza 1

Polityka prywatności i polityka plików cookies

    design:     pawelkrol.it    
facebook_page_plugin

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem